+40 359 409 734

Activitatea asociatiei

SCOPUL asociatiei este sustinerea si imbunatatirea intregii activitati instructiv-educative si extrascolare a elevilor din Colegiul Tehnic Andrei Saguna

OBIECTIVELE asociatiei in vederea realizarii scopului asociatiei sunt urmatoarele:

  1. sprijinirea elevilor cu situatie materiala precara pentru definitivarea studiilor si prevenirea abandonului scolar
  2. stimularea elevilor cu rezultate bune la invatatura si cu premii la concursurile nationale si europene
  3. socializarea elevilor prin activitati extracurriculare, nationale si europene
  4. dezvoltarea bazei materiale a scolii, crearea unei baze de agrement proprii destinata elevilor si personalului scolii.

Partenerii nostrii