+40 359 409 734

Baza materiala

În prezent activitatea Colegiului Tehnic“Andrei Saguna” se desfăşoară în următoarele locaţii:

 • B-dul Decebal  nr. 60 – sediul central -13 săli (din care: 3 laboratoare – Fizică, Chimie, Biologie, 7 cabinete – Limbă și comunicare, Geografie, Istorie, Economic, Textile, 2 informatică, 3 săli de clasă), sală de gimnastică, teren de sport, bibliotecă.
 • Str. C-tin Brâncoveanu Nr. 12: 

Corp A cu : 9  săli (din care: 4 săli de clasă, 2 laboratoare – Măsurări tehnice, Firme de exercițiu,  3 cabinete – Informatică, Organe de mașini și mecanisme, Prelucrarea lemnului) și cabinet medical

Corp B cu : 9 săli (din care:  3 ateliere - Sudură, Electrotehnică, Textile, 2 cabinete – Legislație rutieră, Cunoașterea și funcționarea motoarelor, 4 laboratoare – 2 Laboratoare  Estetica și igiena corpului omenesc, 1 Laborator textile și 1 Laborator Alimentație publică)

Corp C - Cantina şcolii.

Corp D

- atelier Mecanică auto
- atelier Prelucrări mecanice

Corp E

- atelier Tâmplărie- Prelucrări mecanice
- atelier Tâmplărie- Mașini
- atelier Tâmplărie- Prelucrări manuale
- Laborator Mecatronoică
- Laborator Electronică

Ambele corpuri de clădire beneficiază de o bază materială nouă, modernă şi atractivă.

Laboratoare : Fizică, Biologie, Chimie, Alimentaţie publică, 2 Estetica şi igiena corpului omenesc, Măsurări tehnice, Firme de exercițiu, Textile, Mecatronică, Electronică

ELEMENTE DE DOTARE

 1. Mobilierul şcolar este în cantitate suficientă, într-o stare medie, adaptat sălilor de clasă și laboratoarelor;
 2. Biblioteca şcolară dispune de 33.216 volume;
 3. Numărul calculatoarelor este 121, din care:
 • 105 calculatoare în cele 3 cabinete de Informatică, 1 laborator Firme de    exercițiu, 1 Laborator Mecatronică, respectiv 1 Laborator Electronică
 • 2  calculatoare la Bibliotecă
 • 9  utilizate de personalul didactic
 • 5 calculatoare utilizate de personalul didactic-auxiliar   (secretariat, contabilitate, administrativ etc.)
 1. Colegiul Tehnic „ANDREI ŞAGUNA” este conectat la Internet prin fibră optică, elevii şi profesorii având posibilitatea să-l utilizeze permanent; în şcoală există şi reţea de intranet.
 2. Colegiul Tehnic „ANDREI ŞAGUNA” dispune de ehipamente IT  de ultimă generaţie şi de mijloace multimedia : 3 copiatoare  A3, table interactive - 8 buc, DVD-player - 2 buc, Video-player - 1 buc, video-proiectoare - 9 buc, retro-proiectoare - 2 buc, 10 laptopuri, 1 notebook.

Partenerii nostrii